MENU SẢN PHẨM
MENU BÀI VIẾT
SẢN PHẨM HOT
BÀI VIẾT HAY QUÁ
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm
Thích Muốn
0 yêu thích
0 muốn mua
Giá bán

Thương lượng

Phạm vi
Toàn quốc
Cập nhật
08:23 am | 03/09/2015
Xem
262 lượt
SẢN PHẨM KHÁC

khay đựng đầu khẩu tay vặn

03/09/2015 08:23

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Bộ khay đựng mã MS-090S được thiết kế với các chi tiết thông dụng đa năng trong việc sửa chữa giúp cho bạn có được sự lựa chọn hợp lý với nhu cầu của từng công việc. Bộ có đủ các chi tiết đầu 3/8" hệ inch để tháo lắp các chi tết khác nhau như: tay vặn đầu khẩu, đầu khẩu các loại, đầu khẩu đầu tuốc nơ vít các loại như vậy công việc sửa chữa của bạn trở lên đơn giản hơn rất nhiều.

Chi tiết về khay đựng mã MS-090S tại bảng sau đây:

Mã đặt hàng

Số lượng

Mô tả sản phẩm

Đầu khẩu 3/8" hệ inch 12 cạnh
373208

1

Đầu khẩu 3/8" hệ inch 12 cạnh 1/4" x 28mmL

373210

1

Đầu khẩu 3/8" hệ inch 12 cạnh 5/16" x 28mmL

373211

1

Đầu khẩu 3/8" hệ inch 12 cạnh 11/32" x 28mmL

373212

1

Đầu khẩu 3/8" hệ inch 12 cạnh 3/8" x 28mmL

373214

1

Đầu khẩu 3/8" hệ inch 12 cạnh 7/16" x 30mmL

373216

1

Đầu khẩu 3/8" hệ inch 12 cạnh 1/2" x 30mmL

373218

1

Đầu khẩu 3/8" hệ inch 12 cạnh 9/16" x 30mmL

373219

1

Đầu khẩu 3/8" hệ inch 12 cạnh 19/32" x 30mmL

373220

1

Đầu khẩu 3/8" hệ inch 12 cạnh 5/8" x 30mmL

373222

1

Đầu khẩu 3/8" hệ inch 12 cạnh 11/16" x 32mmL

373224

1

Đầu khẩu 3/8" hệ inch 12 cạnh 3/4" x 32mmL

373225

1

Đầu khẩu 3/8" hệ inch 12 cạnh 25/32" x 32mmL

373226

1

Đầu khẩu 3/8" hệ inch 12 cạnh 13/16" x 32mmL

373228

1

Đầu khẩu 3/8" hệ inch 12 cạnh 7/8" x 32mmL

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ inch 12 cạnh
365612

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ inch 12 cạnh 3/8" x 51mmL

365614

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ inch 12 cạnh 7/16" x 51mmL

365616

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ inch 12 cạnh 1/2" x 51mmL

365618

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ inch 12 cạnh 9/16" x 52mmL

365620

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ inch 12 cạnh 5/8" x 54mmL

365622

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ inch 12 cạnh 11/16" x 56mmL

365624

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ inch 12 cạnh 3/4" x 56mmL

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ inch lỗ 6 cạnh
386308

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ inch 1/4" x 63mmL

386310

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ inch 5/16" x 63mmL

386311

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ inch 11/32" x 63mmL

386312

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ inch 3/8" x 63mmL

386314

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ inch 7/16" x 63mmL

386316

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ inch 1/2" x 63mmL

386318

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ inch 9/16" x 63mmL

386319

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ inch 19/32" x 63mmL

386320

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ inch 5/8" x 63mmL

386322

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ inch 11/16" x 63mmL

386324

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ inch 3/4" x 63mmL

386325

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ inch 25/32" x 63mmL

386326

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ inch 13/16" x 63mmL

386328

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ inch 7/8" x 63mmL

326321

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 21mm x 63mmL

326322

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 22mm x 63mmL

Đầu khẩu 3/8" loại dài dùng cho súng hệ inch
366310

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài dùng cho súng hệ inch 5/16'' x 63mmL

366311

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài dùng cho súng hệ inch 11/32'' x 63mmL

366312

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài dùng cho súng hệ inch 3/8'' x 63mmL

366314

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài dùng cho súng hệ inch 7/16'' x 63mmL

366316

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài dùng cho súng hệ inch 1/2'' x 63mmL

366318

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài dùng cho súng hệ inch 9/16'' x 63mmL

366319

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài dùng cho súng hệ inch 19/32'' x 63mmL

366320

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài dùng cho súng hệ inch 5/8'' x 63mmL

366322

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài dùng cho súng hệ inch 11/16'' x 63mmL

366324

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài dùng cho súng hệ inch 3/4'' x 63mmL

366325

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài dùng cho súng hệ inch 25/32'' x 63mmL

366326

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài dùng cho súng hệ inch 13/16'' x 63mmL

366328

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài dùng cho súng hệ inch 7/8'' x 63mmL

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đa năng các loại
308+3108

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 1/8" x 50mmL

308+3110

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 5/32" x 50mmL

308+3112

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 3/16" x 50mmL

308+3114

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 7/32" x 50mmL

308+3116

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 1/4" x 50mmL

310+3128

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 9/32" x 50mmL

310+3130

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 5/16" x 50mmL

312+3134

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 3/8" x 50mmL

314+3138

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 7/16" x 50mmL

316+3142

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 1/2" x 50mmL

308+3608

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 1/8" x 140mmL

308+3610

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 5/32" x 140mmL

308+3612

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 3/16" x 140mmL

308+3614

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 7/32" x 140mmL

308+3616

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 1/4" x 140mmL

310+3618

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 9/32" x 140mmL

310+3620

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 5/16" x 140mmL

312+3624

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 3/8" x 140mmL

314+3628

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 7/16" x 140mmL

316+3632

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu lục giác hệ inch 1/2" x 140mmL

308+6610

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-10 x 140mmL

308+6615

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-15 Star x140mmL

308+6620

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-20 x 140mmL

308+6625

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-25 x 140mmL

308+6627

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-27 x 140mmL

308+6630

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-30 x 140mmL

308+6640

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-40 x 140mmL

310+6645

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-45 x 140mmL

310+6650

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-50 x 140mmL

340+6655

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-55 x 140mmL

308+8104

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu hoa thị M4 x 50mmL

308+8105

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu hoa thị M5 x 50mmL

308+8106

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu hoa thị M6 x 50mmL

310+8108

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu hoa thị M8 x 50mmL

340+8110

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu hoa thị M10 x 50mmL

342+8112

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu hoa thị M12 x 50mmL

344+8114

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu hoa thị M14 x 50mmL

Phụ kiện đi kèm theo bộ
320075

1

Thanh nối dài 3/8" dài 75mmL (3"L)

320200

1

Thanh nối dài 3/8" dài 200mmL (8"L)

380336P

1

Tay vặn lực mạnh 3/8" dài 230mmL (9"L)

381803P

1

Tay vặn lắc tự động đầu điều chỉnh được 3/8" 72 răng dài 250mmL (10"L)

380372S

1

Tay vặn lắc tự động đầu 3/8" 72 răng dài 230mmL (9"L)

Bộ khay đựng bộ đầu khẩu tay vặn đầu 3/8" hệ inch 90 món MS-090S

Khay chứa dụng cụ MS-090S bao gồm nhiều loại sản phẩm như: khẩu 3/8" các loại, đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đa năng, tay vặn đi kèm để hỗ trợ cho việc sửa chữa trở lên đơn giản hơn.
  • Kích thước của khay 570W x 410D x 50H phù hợp với nhiều kiểu size của những chiếc tủ đựng dụng cụ đa năng của hãng Genius thiết kế.
  • Khay chứa dụng cụ làm bằng khay nhựa giúp cất giữ các dụng cụ giảm thiểu tình trạng thất thoát dụng cụ và tăng cao tuổi bền cho các chi tiết.
  • Khay đựng đầu khẩu phù hợp cho việc sửa chữa, bảo dưỡng, tháo lắp.
  • Khay chứa có đến 90 chi tiết nên đảm bảo việc giảm thời gian cho việc tìm kiếm dụng cụ.
  • Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp do việc hao hụt dụng cụ trong quá trình sử dụng.
  • Sản phẩm được nhập khẩu 100% từ hãng Genius thương hiệu số một thế giới về dụng cụ cầm tay, dụng cụ sửa chữa.
Từ bộ khay chứa dụng cụ sửa chữa đa năng này các bạn có thể tham khảo thêm các loại tủ đựng dụng cụ tại đây để giúp bạn có được sự lựa chọn phù hợp với từng loại tủ khi bạn mua theo bộ như: Tủ đựng dụng cụ đa năng 926 chi tiết, Tủ đựng dụng cụ đa năng 480 chi tiết, Tủ đựng dụng cụ đa năng 433 chi tiết, Tủ đựng dụng cụ đa năng 401 chi tiết, Tủ đựng dụng cụ đa năng 399 chi tiết, Tủ đựng dụng cụ đa năng 385 chi tiết, Tủ đựng dụng cụ đa năng 363 chi tiết, Tủ đựng dụng cụ đa năng 221 chi tiết.
Chia sẽ qua twitter bài: khay đựng đầu khẩu tay vặnChia sẽ qua MySpace bài: khay đựng đầu khẩu tay vặnChia sẽ qua google bài: khay đựng đầu khẩu tay vặnChia sẽ qua LinkedIn bài: khay đựng đầu khẩu tay vặnChia sẽ qua facebook bài: khay đựng đầu khẩu tay vặnChia sẽ qua stumbleupon bài: khay đựng đầu khẩu tay vặnChia sẽ qua icio bài: khay đựng đầu khẩu tay vặnChia sẽ qua digg bài: khay đựng đầu khẩu tay vặnChia sẽ qua yahoo bài: khay đựng đầu khẩu tay vặnChia sẽ qua yahoo bài: khay đựng đầu khẩu tay vặnChia sẽ qua yahoo bài: khay đựng đầu khẩu tay vặnChia sẽ qua yahoo bài: khay đựng đầu khẩu tay vặn
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.